Video z klubového života

Klubové akcie a nočný život v meste... - ako by byť iný, ako byť in, ako prilákať klientov do svojho podniku, klubu a baru?

Atraktívne video z nočného života vo vašom podniku presvedčí každého...

 

Kontakt

Fluidum Film s. r. o., nezávislý producent
Zámocká 22
811 01 Bratislava
fluidumfilm@gmail.com